Rola liderów opinii w marketingu szeptanym

Istota marketingu szeptanego (ang. word of mouth marketing – WOMM) to budowanie wizerunku marki za pomocą narzędzi służących do naturalnego zaangażowania w ten proces użytkowników, obecnych lub przyszłych konsumentów. Głównymi narzędziami wykorzystywanymi w kampaniach marketingu szeptanego są wszelkiego rodzaju akcje z gatunku marketingu wirusowego, które niosą w sobie pożądany ładunek marketingowy, ubrane w budzącą ciekawość otoczkę. Najczęściej są to specjalne, „śmieszne” wersje spotów telewizyjnych, w przypadku, których sukces takiej akcji rośnie wprost proporcjonalnie do ilości zawartego w niej humoru lub inne, podobnego typu przedsięwzięcia wirusowe. Viral marketing ma być zatem w założeniu wirusem reklamowym, rozprzestrzeniającym się w sieci samoistnie, no i za darmo. Drugim głównym narzędziem marketingu szeptanego jest tzw. marketing opinii, w skład którego wchodzą wszelkiego rodzaju działania z obszaru budowania zaplecza rekomendacji.

Marketing szeptany »